Pokus o znovunalezení skutečnosti II
2013
Série 10 černobílých fotografií na barytovém papíře; nalezený motiv (knižní objekt, 30x45x4 cm)

Photo

Jedná se o cykly fotografií, tisků a objektů. Základní idea je kombinace nalezených vizuálních motivů, které sestavuji do sérií s fotografiemi z vlastního archivu a nově pořízenými snímky. Výsledné kapitoly, jednotlivé série přibližně 5-15ti fotografií, velkoformátových tisků a objektů mají každá vlastní téma. Témata navazují na mou předchozí uměleckou praxi a dají se shrnout pod pojmy „archeologie času, hledání stop budoucnosti v přítomnosti, zkoumání identity prostředí, zpochybňování estetické role fotografie a zároveň vytváření nových významů nečekanými vztahy jednotlivých snímků“.

Každá ze sérií vychází z jednoho nalezeného záběru či objektu, který se pomocí dalších fotografií snažím „znovunalézt, znovupojmenovat, redefinovat v aktuálním čase a místě“. Pokouším se znovunalézt nikoliv skutečnost, kterou původní motiv reprezentuje, ale vizuálně analyzovat základní prvky motivu jako důkazy toho, že skutečnost je obrazy reprezentována vždy nově v závislosti na proměně kontextu. Nechávám na divákovi, jakým způsobem propojí vnitřní vazby mezi jednotlivými předloženými „důkazy“ a ve výsledku je vztáhne k původnímu motivu. Myšlenkové mapy vyplývající z navržených vztahů (následná syntéza) tak vycházejí z individuální i kolektivní zkušenosti. Fotografie je tedy představena zčásti jako doklad existence vnějšího světa, zčásti jako spouštěč asociací divákovy paměti.