Lost Highway
2005
fotografický soubor, 4 č/b fotografie

Photo

Původní dálniční most přes Sedlický potok u Borovska byl projektován jako transevropská silniční magistrála. Most, vedoucí vysoko nad údolím, ale nebyl nikdy dostaven. Stavba probíhala v letech 1939-42 a 1945-50. V 50. letech chybělo k dokončení pouze několik desítek metrů dálničního náspu. V 60. letech byla naděje na dokončení v souvislosti se schválením dostavby dálnice, ale socialistická vláda rozhodla ve prospěch jiného projektu pro toto údolí –výstavby vodní nádrže Švihov.

Celé údolí bylo následně zatopeno a most ponechán smutnému osudu.
Krásu mostní konstrukce nemůžeme ocenit, je skrytá pod vodou a do celé oblasti je z důvodu hygienického pásma ochrany zakázán přístup.

Stavbyvedoucí Ferdinand Čulík, který stál na počátku projektu až do znárodnění firmy v roce 1948, zemřel v červnu 2005 ve věku 98 let.
Současná dálnice D1, vedoucí nedaleko odsud, využívá most nový.