Diamond Valley
2004-05
Diamond Valley, videoinstalace, 5 fotografií + DVD projekce

Photo

Záběry z Diamond District v New Yorku skrz výlohy obchodů s diamanty jsem fotografovala po zavírací době, kdy drahé zboží zmizí z výkladů a výlohy zůstanou prázdné. To, co zbývá, je jen podivná architektura objektů.
Měřítko na fotografiích se nedá jasně odhadnout.

Modifikovaná scéna z filmu Body Guard /1992/ - jedná se o typickou filmovou scénu loupeže. Některé záběry však nahrazuje černá obrazovka. Zvuk /rozhovor aktérů v jedoucím autě + filmová hudba/ zůstává nezměněn.

Způsobem, jakým si vybírám záběry při procesu fotografování /spoušť stisknu ve chvíli, která mi připadá podstatná/ jsem vybrala momenty z filmové scény, které mi připadaly důležité pro naznačení fiktivního příběhu. Vybrané záběry tak odkazují spíše k atmosféře než k detailně vyprávěnému příběhu. Některé části filmové scény byly pro mě nepodstatné - tyto záběry nahrazuje černá plocha.

Stejně tak, jako když se díváme na několik málo fotografií a můžeme z nich poskládat vlastní příběh, podobným způsobem se nabízí možnost rekonstruovat filmový děj z několika sekvencí.


Galerie G99, Brno / samostatná výstava, 2005

Cultural Domestication – Instinctual Desire, The University of Toledo, Ohio, 2005