Rybí lidé
2010

Photo

Zvenku doléhá volání, ale rybí lidé jej ignorují. Rybí lidé jsou bytosti, které dovedou mluvit, ale mlčí. Mlčení může být chápáno jako forma vzdoru.

„Ryby komunikují, a to pomocí nejrůznějších zvuků – vrčení, cvrlikání, chrochtání, údery ploutví o vodu… Většinu zvuků vydávají rozvibrováním plynového měchýře,“ tvrdí novozélandský vědec Shahriman Ghazali, který věří, že se jeho týmu podaří rozšifrovat souvislosti mezi různými typy rybí komunikace. „Ne všechny ryby mohou zvuky vydávat, ale všechny ryby mohou zvuky slyšet. … Jsme si na 99% jisti, že jde o rybí zvuky. Nyní chceme přijít na to, co jednotlivé zvuky znamenají.“ 1

Nabízí se tedy otázka, zda-li to nejsme my, kteří řeč rybích bytostí neslyšíme. „Stejně jako psaná slova jsou symboly slov mluvených, jsou podle Aristotela také slova symboly afektů duše (nebo chcete-li pojmů). …Vše se vyjasní, když Aristotelés poznamenává, že jelikož i hlasové zvuky mohou být chápány jako znaky (nebo příznaky), pak též neartikulované zvuky, např. ty, které vydávají zvířata, mohou fungovat jako příznaky. Vlastně říká „hluky“, nikoli „zvuky“, protože – jak později vysvětlí Ammónios a mnozí další – má na mysli rovněž taková zvířata jako ryby, které nevydávají zvuky, ale přesto způsobují hluk. … Aristotelés říká, že tyto hluky něco vyjevují…“
Ale kdo je významem obdařuje? Bytosti, které zvuky vydávají a případně přijímají, nebo člověk, který je tuší? Rozumí člověk jiné bytosti proto, že je od přírody obdařen schopností interpretovat příznaky, anebo proto, že se snaží zdokonalovat ve schopnosti porozumět jiným jazykům? „Roger Bacon vykazuje velmi jasné pochopení relativity lidských jazyků, ovšem stejně tak je mu jasné, jak moc je důležité učit se jazykům cizím…“ Lidem tak stačí trocha učení, a bude možné jazyku rybích lidí porozumět. 2

1 volně podle Paul Chapman, Scientists claim fish 'talk' to each other, New Zealand Herald, Wellington, 7. 7. 2010
2 volně podle Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, 2009.

 

Text: