Publikace

Monografie, autorské katalogy:

 • Pokus o znovunalezení skutečnosti (10 fotografických sérií a texty od autorů William Hunt, Edith Jeřábková, Martina Pachmanová, Michal Pěchouček, Tomáš Pospiszyl, Jiří Ptáček, Lenka Vítková, Radek Wohlmuth, Dušan Zahoranský), vydaly: GMU, Hradec Králové (česká verze ISBN 978-80-87605-45-5); Eastern Front, Londýn (anglická verze ISBN 978-0-9565808-5-6)
 • KOTZMANN (přehledová publikace fotografického díla a instalací Aleny Kotzmannové, realizovaných v letech 1998-2009), nakladatelství Fra (ISBN 978-80-86603-50-6) & nakladatelství KANT (ISBN 978-80-7437-065-6), Praha 2012, v rámci výzkumného projektu NAKI DF11P01OVV025 MKČR.
 • Cyclone (autorský katalog), Eastern Front, Londýn, ISBN: 978-0-9565808-2-5
 • Kočíčí, Galerie Klatovy/Klenová; Sorosovo centrum současného umění, Praha, 1999
 • Dočasná osoba, Pražský dům fotografie, (Martina Pachmanová, ed.), Praha, 1998


Kapitola v katalogu nebo uvedení uměleckého díla:

2022

 • Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky / Role fotografie v postmediální době, G HMP, Praha, 2022, ISBN 978-80-7010-181-0
 • Skrze tebe vidím sebe: Dialogy o portrétu, 8smička (Anežka Kořínková, Kateřina Sýsová, eds.) ISBN 9788090790834

2021

 • Magazín FOTO, č.41/2021 Genius Loci (Tereza Škoulová, ed.)

2020

2018

 • Art Theorema #1, Imago Mundi, Luciano Benetton Collection, Itálie
 • Confluences 100 (1918-2018), Festival of the Centennial Nations` Capitals, National Museum of Romanian Literature, Bukurešť, 2018
 • Osm, Trafo Gallery, Praha (Klára Voskovcová, Blanka Čermáková), ISBN 978-80-906811-5-6
 • Cesta může být širší než delší (Denisa Kujelová, Kateřina Vincourová), 24. mezinárodní výtvarné sympozium „dílna“ 2017, Město Mikulov & Kant, 2018, ISBN 978-80-7437-240-7)

2017

 • Interiéry duše, Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur, Západočeská galeri v Pzni (Michal Koleček), ISBN 978-80-88027-16-4

2016

 • Na pomezí samoty / Frontiers of Solitude, Galerie Školská 28, Praha, ve spolupráci s Atelier NORD (NO) a Centrem pro výtvarné umění Skaftfell (IS), ISBN 978-80-260-9358-9

2014

 • Někdy v sukni / Umění 90.let, Moravská galerie v Brně ve spolupráci s GHMP, Praha, (Pavlína Morganová), ISBN 978-80-7027-272-5 (MG); 978-80-7010-995-3 (GHMP)

2013

 • Hidden Publics, Andrea Domesle, Walter Seidl, Dresden/ Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-587-2 (UJEP); 978-3-9807388-4-2 (efau Verlag)
 • Antologie české fotografie, PPF, Praha

2012

 • Ř! Česká národní identita v současném umění, VŠUP, Praha, ISBN 978-80-86863-46-7
 • Film. Directed by Artists / Film v současném umění, Nitranská galerie, ISBN 978-80-85746-58-7 (Barbora Geržová)
 • Začátek století, Arbor vitae a Západočeská galerie, (Viktor Čech, Michal Koleček, Václav Magid, Pavlína Morganová, Jan Zálešák), ISBN 978-80-7467-003-9
 • Mezi první a druhou moderností 1985-2012, Jiří Ševčík, Edith Jeřábková (eds.), VYP AVU ve spolupráci s NG, Praha, ISBN 978-80-87108-29-1

2011

 • Mutující médium, fotografie v českém umění 1990-2010, Fotograf 07 o.s. ve spolupráci s Galerií Rudolfinum, Praha, 2011, ISBN 978-80-254-9129-4 (Pavel Vančát)
 • Moře, kterým plujeme/ El mar por el quo todos navegamos/, Galerie Chodovská tvrz, Praha ve spolupráci s Circulo de Bellas Artes de Tenerife
 • Šestý Nový zlínský salon 2011, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., 2011 ISBN 978-80-85052-87-9

2010

 • Villa Reykjavik, Raster / Stowarzyszenie Integracji Kultury, Warsaw
 • Collectors „The Czecho-Slovak pavillon“, Hilger Brot Kunsthalle, Wien (Ernst Hilger, Lucie Drdová, Martin Mazanec)

2009

 • Po sametu, GHMP/ Arbor vitae, Praha 2009
 • Cena Jindřicha Chalupeckého Finále 09, SCJCH, Praha 2009 (Edith Jeřábková)
 • Formáty transformace 89-09, Dům umění města Brna, 2009
 • Prague Biennale 4, Prague
 • Miesiac fotografii w Krakowie, Aktualizacja I., Krakov
 • Behind the Velvet Curtain, Katzen Arts Center, American University Museum, Washington, D.C., USA (Martina Pachmanová)
 • Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst -und Austellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, Německo (Vladimír Birgus, Jan Mlčoch)

2008

 • Hluboká tajemnost TAO, Lidická galerie, Lidice (Věra Jirousová)

2007

 • Die (sklerotische) nachbar[i]n, Fluss-Noe, Initiative fur Foto und Medienkunst, Wolkersdorf, Rakousko (Pavel Vančát, Jan Freiberg)
 • PragueBiennale 3, Praha

2006

 • UFO, Les Images d'un Phénomène Invisible, Photo Forum Pasquart, Biel-Bienne

2005

 • Cultural Domestication-Instinctual Desire, The University of Toledo,
 • Toledo (Debra A. Davis)
 • Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého, Společnost JCH, Praha
 • Intercity: Berlin–Praha, Nadace Český fond umění, Praha. Imprese,
 • Galerie Rudolfinum, Praha (Tomáš Pospiszyl)
 • Česká fotografie 20.století, Umprum Museum, KANT, Praha (Vladimír Birgus, Jan Mlčoch)

2004

 • Insiders, Dům umění města Brna – VVP AVU, Praha (Pavlína Morganová)
 • Certain Traces. Dialog Praha–Los Angeles, Praha (Barbara Benish)
 • Fotografie??, Galerie Klatovy/Klenová, Klatovy (Jan Freiberg, Pavel Vančát)
 • Interkosmos 2004, Galerie Raster, Varšava (Michal Kaczynski)

2003

 • Temporary Spaces, Galerie Charlottenborg, Copenhagen (Charlotte Brandt)
 • IN OUT. Mezinárodní festival digitálního obrazu, Fotograf v zahradě,
 • PPF majetková a. s., Praha

2002

 • 4. bienále mladého umění Zvon, GHMP, Praha (Michal Koleček, Martina Pachmanová)

2001

 • PAS: Vitríny, Pas, Praha (Vít Havránek)
 • Kyjev/Kiev, Galerie MXM, Praha (Martin Dostál)

2000

 • HEART, Helsinki Environmental ART Project, Helsinky (Sarah Brock)
 • Na volné téma…, Galerie Václava Špály, Praha (Věra Jirousová)
 • 2. Zlínský salon mladých, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Tomáš Pospiszyl)
 • ÜberlebensKunst, KANT, Praha (Jana a Jiří Ševčíkovi)

1999

 • Obyčejné pohádky, Galerie Klatovy/Klenová; Galerie E. Filly, Ústí nad Labem (Michal Koleček)

1998

 • Germinations X. European Projects for Young Artists, Germinations Europe, Antverpy (Lucien Kayser)
 • Tělo a fotografie, Pražský dům fotografie – Aktiv volné fotografie, Praha (Martina Pachmanová)
 • Umělecké dílo ve veřejném prostoru, Sorosovo centrum současného umění, Praha