Kde je Eden
2022
samostatná výstava, Vzlet, Praha – Vršovice

Photo

Galerie Vzlet je nové výstavní místo pro výtvarné umění ve veřejném prostoru Vršovic. Místo na fasádě, rezonanční deska vznášející se v ulicích Holandská a Norská přináší do vršovického prostředí umělecké projekty, které reflektují aktuální témata i místní nebo historické kontexty. Kurátorka Denisa Václavová si klade za cíl představovat veřejnosti zajímavé osobnosti české umělecké scény, po Krištofovi Kinterovi a Evě Koťátkové se tentokrát ujala projektu významná česká fotografka Alena Kotzmannová. Na boční stěně Vzletu se tak objeví po lakonickém textu – Kinterově receptu na štrúdl a didaktické i hravé koláži Koťátkové právě médium fotografie.

Fasáda je však jen ochutnávka pro rozsáhlou výstavu, kterou Alena Kotzmannová s názvem Kde je Eden připravila pro vnitřní prostory kulturního domu a je potřeba zdůraznit, že Alenin projekt vznikl speciálně pro Vzlet. Alena často kombinuje nalezené fotografie se snímky z vlastního fotografického archivu a vytváří tak prostor napětí, naznačuje možné vztahy mezi vzpomínkou na minulost, zrcadlem přítomnosti a tušením budoucnosti. Zde se inspirovala historickými fotografiemi zábavního parku Eden založeného roku 1922, který dal dnes již zdomácnělé jméno tehdy pustému kousku vršovického území. Jednalo se o velkolepý podnik, který přitahoval zvědavce z dalekého okolí, osazenstvo místních kasáren a po vzniku nouzové kolonie na Bohdalci v souvislosti s hospodářskou krizí nechvalně proslul vysokou kriminalitou, postupně upadal, až v roce 1946 zanikl. Tyto historické reálie tvoří ironický kontrast a zároveň paralelu k biblickému Edenu, rajské zahradě, místu stvoření Adama a Evy a jejich útočišti do doby jejich vyhnání. Eden je mimo jiné název jedné z nejmladších kryptoměn, fenoménu, k němuž mnozí žádostivě upínají zrak.

Eden je sen o lepším příštím nebo navždy ztraceném?

Součástí výstavy budou dílny pro děti a seniory, které přiblíží historii vršovického lunaparku Edenu, seznámí vršovické obyvatele s dávnou minulostí, o které mnozí netuší.

archivní foto