Alena Kotzmannová

Studium:

2009-2014 – PhD., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova.

1992-1998 – MgA., Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér tvorby konceptuální a intermediální (prof. Adéla Matasová) a Ateliér fotografie (doc. Pavel Štecha).

1988-1992 – Výtvarná škola Václava Hollara, Praha.